Loading...
Home 2018-03-07T23:00:13+00:00

W żadnym biznesie nie ma miejsca na przypadek. Jest strategia, plany i działania. E-biznes również tego wymaga.
Każdy brak w dokumentacji sklepu internetowego niesie za sobą ryzyko roszczeń nie tylko ze strony konsumentów, ale też organizacji reprezentujących interesy kupujących.

Dodatkowo brak dokumentów grozi dotkliwymi karami – karą grzywny w przypadku braku regulaminu, wysokimi karami finansowymi w przypadku braku polityki prywatności RODO.

Na czym polega nasze wsparcie?
Dbamy o to, aby e-biznes miał pełną i bezpieczną dokumentację, opartą na prostych i czytelnych rozwiązaniach. Zapewniamy również aktualizację dokumentów i ochronę prawną.

WAŻNE: NOWA USŁUGA – WDROŻENIE RODO

RODO – największe wyzwanie 2018 roku.

Dotychczas posiadane dokumenty dotyczące polityki prywatności już od maja 2018 r. będą niewystarczające i konieczne będzie ich zaktualizowanie. Ważne jest dokonanie przez przedsiębiorcę oceny ryzyka naruszenia danych osobowych i dopasowanie wymogów prawnych do specyfiki działalności danej firmy.

 Jako eksperci od ochrony danych osobowych rozszerzamy swoje usługi o wdrożenie RODO w biznesie.

Procedura wdrożenia RODO zajmuje przeciętnie 3 miesiące.

Dlaczego to zajmuje tyle czasu i na czym polega wdrożenie RODO? Odpowiedź znajdziecie Państwo tutaj:

RODO wchodzi w życie 25.05.2018 roku – nie warto odwlekać tego, co nieuniknione.

BEZPIECZNE DOKUMENTY

Spersonalizowany
Dostosowany dla danego biznesu
Zgodny z aktualnymi przepisami prawa
Wolny od klauzul niedozwolonych

USŁUGA BEZPIECZNY E-BIZNES

Ochrona prawna dokumentów
Monitoring dokumentów
Weryfikacja dokumentów w zakresie danych osobowych
Konsultacje z prawnikiem

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów do samodzielnego wypełnienia
Wzory są wolne od klauzul niedozwolonych
Zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi

AUDYT PRAWNY BEZPIECZNY E-BIZNES

Audyt prawny dokumentów e-biznesu dotychczas obowiązujących w firmie
Rozwiązania dostosowane do aktualnych rozwiązań prawa polskiego i unijnego

Law 6

WDROŻENIE POLITYKI RODO

RODO jest oceniane jako jedno z największych wyzwań 2018 roku. Dotychczas posiadane dokumenty dotyczące polityki prywatności już od maja 2018 r. będą niewystarczające i konieczne będzie ich zaktualizowanie.

Niezbędna porcja wiedzy

Ochrona prywatności pozostaje tematem budzącym wiele emocji. Aktywnie poszukujemy Klientów, którzy przekazują nam swoje dane osobowe, a na funpage’ach  dzielimy się przemyśleniami czy sukcesami udostępniając wizerunek innych osób. Efektem tego jest powstanie stale rosnącej bazy danych, która wymaga właściwej ochrony. 

Czy jednak nasuwa się nam wątpliwość czy nas to dotyczy i czy zbierane informacje są danymi osobowymi, a jeśli tak to czy podlegają ochronie i jakiej? Jakie są sankcje karne za zaniedbania w tej dziedzinie? 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO zacznie obowiązywać od 25.05.2018 r. RODO zastąpi regulacje krajowe dotyczące ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. RODO obowiązuje każdego przedsiębiorcę – mikro, małego, średniego, dużego i będzie to akt bezpośrednio skuteczny.

W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Czy wiesz że:

  • Pracodawca zatrudniający pracowników powinien prowadzić szkolenia dla pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych klientów.
  • Przedsiębiorca przetwarzający dane osobowe powinien przedsięwzięć szczególne środki prawne i techniczne wynikające z przepisów prawa.

Czy wiesz że:

  • W przypadku powierzenia danych osobowych innym podmiotom konieczne jest zawarcie między nimi umowy w formie pisemnej.
  • Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane przetwarza i konieczność odebrania od niej oświadczeń i zgód.

Czy masz tego świadomość?

  • Przetwarzaniem danych osobowych są jakiekolwiek czynności wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, przechowywanie, czy udostępnianie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Zgodnie z ustawą, przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie.

Czy sporządzasz takie karty lub wprowadzasz dane do komputera?

  • W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych –jest obowiązany poinformować tę osobę o m.in.: adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku.

Czy wiesz jakie są konsekwencje niestosowania zapisów ustawy?

  • Wiemy, że znasz się dobrze na tym co robisz, dlatego przygotowanie polityki bezpieczeństwa wraz z instrukcją zarządzania systemami informatycznymi zawierającą opis zabezpieczeń urządzeń informatycznych, zgłoszenie baz danych do GIODO, zostaw specjaliście.

Zapisz się do naszego Newslettera!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej - newslettera drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem (am) poinformowany (a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest KLG Kancelaria Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 41/1, 44-100 Gliwice, NIP 9191534934, REGON 241170617.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Administratora/IOD sklep@bezpiecznyebiznes.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy lub przez kliknięcie przycisku „Wypisz się” bezpośrednio w newsletterze.

PROSTE PRAWO BEZPIECZNY BIZNES

Właściwe zabezpieczenie branży e-commerce pod kątem prawnym, tworzy zdrowy układ między klientem, a sprzedającym. To jasne i przejrzyste zasady transakcji internetowej leżą u podstaw wymiany towarów i usług w internecie.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU