Loading...
Polityka Prywatności 2017-06-22T18:10:50+00:00

Przygotowanie bezpiecznych dokumentów dla e-biznesu zapewnia KLG Kancelaria Radcy Prawnego  założona przez radcę prawnego Katarzynę Lebiedowicz-Grzanka

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze polityka prywatności strony internetowej i sklepu internetowego na charakter informacyjny. Nie jest ona źródłem obowiązków dla usługodawcy lub usługobiorcy.
 2. Administratorem danych osobowych jest pani Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Rady Prawnego Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 41/1, NIP 9191534934, REGON 241170617 – zwana dalej „ADO” i będąca jednocześnie usługodawcą.
 3. Dane usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).
 4. Dane zbierane przez ADO są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

§2. Cel i zakres zbierania danych

 1. Celem zbierania danych osobowych usługobiorcy jest w szczególności:
  1. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług,
  2. możliwość odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy,
  3. możliwość wysłania newslettera – biuletynu informacyjnego, zawierającego informacje o nowelizacjach prawnych,
 2. ADO może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania/ prowadzenia działalności, siedziby,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. PESEL,
  6. NIP,
  7. REGON
 3. Podanie danych osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Zakres wymaganych do danych osobowych wskazany jest usługobiorcy przez zawarciem umowy.

§3. Cookies i dane eksploatacyjne

 1. Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje wysyłane przez stroną internetową, którą odwiedza użytkownik Internetu. Zapisywane są na urządzeniu końcowym (komputerze czy smartfonie), z którego w danej chwili korzysta użytkownik podczas przeglądania stron internetowych.
 2. ADO może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania z użytkownika internetu i przeglądania strony bezpieczenyebiznes.pl w celu:
  1. zapamiętywania usług dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy,
  2. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia,
  3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej i znajdującego się tam sklepu internetowego.
 3. W chwili obecnej większość przeglądarek internetowych domyślnie dokonuje akceptacji zapisywania plików Cookies. Jednakże, każdy ma możliwość wskazania własnych warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki.
 4. Administrator Danych Osobowych przetwarza zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony internetowej (np. adres IP). Przedmiotowe dane są zbiorcze i anonimowe.

§4. Podstawa przetwarzania danych

 1. Podanie danych osobowych przez usługobiorcę jest dobrowolne. Jednakże brak podania wskazanych danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez ADO jest zawarcie umowy o świadczenie usług i jej realizacja.
 3. W przypadku przetwarzania danych przez usługodawcę celem wysyłania newslettera usługobiorcy jest uprzednia zgoda usługobiorcy.

§5.Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Usługobiorca ma prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych zawartych w zbiorze ADO, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 3. W przypadku udzielenia przez usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania newslettera, zgoda może być w każdym czasie odwołana.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie, usługobiorca może skontaktować się z ADO poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres sklep@bezpiecznyebiznes.pl lub użycie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.bezpiecznyebiznes.pl – w zakładce „Kontakt”.

§6. Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.