Loading...
Porady 2017-09-04T10:32:18+00:00

VII Edycja Konferencji “Szyte na miarę” -rozwiązania dla branży Fashion 22.03.2018 r.

Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością, informujemy, iż pani mecenas Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka będzie prelegentem na VII Edycji Konferencji „Szyte na miarę” – rozwiązania dla branży Fashion. Merytoryczne panele ekspertów, pomogą zgłębić tematy uważane za fundamentalne dla dokładnego zrozumienia branży. Pani mecenas Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka podzieli się swoim doświadczeniem w prelekcji pod [...]

Jak bezpiecznie wdrożyć w firmie RODO?

Jak bezpiecznie wdrożyć w firmie RODO? RODO to naturalny proces ewolucyjny uwarunkowany rozwojem technologii, ujawnianiem danych na wielu kanałach i w niejednolity sposób - w sklepach internetowych, newsletterach, aplikacjach, ale też w gabinetach kosmetycznych czy lekarskich, w firmach księgowych, na szkoleniach, przy kartach lojalnościowych, elektronicznie, papierowo, odciskiem palca, telefonem.   [...]

Jaka jest największa trudność związana z RODO?

Wdrażając nowe rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych zauważyłam, że największą trudność sprawia brak jednolitego wzorca ochrony. Tu najważniejsze jest dopasowanie wymogów prawnych do specyfiki działalności danej firmy i dokonanie przez przedsiębiorcę oceny ryzyka naruszenia danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony [...]

RODO – tajemniczy skrót!

Ostatnio coraz częściej w mediach, a w szczególności na portalach biznesowych oraz konferencjach pojawia się pojęcie RODO – słowo owiane niemalże aurą tajemniczości. Nie sposób nie wspomnieć, że ma ono w sobie siłę przyciągania, bowiem na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbył się w dniach 18-20 października w Katowicach, [...]

Klauzule abuzywne – konsument już o nich wie!

Przedsiębiorco, a czy Ty wiesz czym są klauzule abuzywne? Pod tajemniczym pojęciem „klauzul abuzywnych” kryją się  po prostu niedozwolone klauzule umowne. Dlaczego tak ważne w obrocie prawnym są umowy wolne od tychże właśnie klauzul? Bo dają bezpieczeństwo prawne, kreują dobre relacja z konsumentami, a przede wszystkim postanowienia są jasne [...]

 • Law 2

Jak prowadzić bezpieczny biznes?

Jak prowadzić bezpieczny biznes? Jak się zabezpieczyć przed (nie)uczciwymi kontrahentami? Jak się zabezpieczyć przed wykorzystywaniem technologii? Jak zabezpieczyć dane klientów? To pytanie zadaje sobie każdy świadomy przedsiębiorca. Przede wszystkim – podwyższona staranność. To jest to czego wymaga od przedsiębiorcy prawo, chociaż nie wszyscy mają tego świadomość. Zachowanie wysokiej staranności [...]

 • Law 9

Must have dla e-biznesu

Jak zadbać o bezpieczeństwo biznesu w sieci? W obecnych czasach wirtualna rzeczywistość nabrała ogromnego znaczenia. W dobie powszechnego dostępu do Internetu wiele firm przeniosło swoją działalność częściowo lub całkowicie do sieci. Dotyczy to nie tylko nowych biznesów prowadzonych jako start-up, ale w dużej mierze firm już działających, które obok [...]

Zapisz się do naszego Newslettera!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej - newslettera drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem (am) poinformowany (a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest KLG Kancelaria Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 41/1, 44-100 Gliwice, NIP 9191534934, REGON 241170617.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Administratora/IOD sklep@bezpiecznyebiznes.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy lub przez kliknięcie przycisku „Wypisz się” bezpośrednio w newsletterze.

Niezbędna porcja wiedzy

Ochrona prywatności pozostaje tematem budzącym wiele emocji. Aktywnie poszukujemy Klientów, którzy przekazują nam swoje dane osobowe, a na funpage’ach  dzielimy się przemyśleniami czy sukcesami udostępniając wizerunek innych osób. Efektem tego jest powstanie stale rosnącej bazy danych, która wymaga właściwej ochrony.

Czy jednak nasuwa się nam wątpliwość czy nas to dotyczy i czy zbierane informacje są danymi osobowymi, a jeśli tak to czy podlegają ochronie i jakiej? Jakie są sankcje karne za zaniedbania w tej dziedzinie?

Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. stosuje się m.in. do osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych”, czyli do każdej konsultantki niezależnie od jej statusu przedsiębiorcy.

W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Czy wiesz że:

 • Istnieje konieczność rejestracji w GIODO zbiorów danych osobowych i wdrożenia środków celem ich ochrony oraz właściwe udokumentowanie podejmowanych czynności.
 • Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorcę obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej prawidłowe postępowanie z danymi osobowymi, tj. polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, w których są te dane przetwarzane oraz wykazów, oświadczeń i klauzul.

Czy wiesz że:

 • Pracodawca zatrudniający pracowników powinien prowadzić szkolenia dla pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych klientów.
 • Przedsiębiorca przetwarzający dane osobowe powinien przedsięwzięć szczególne środki prawne i techniczne wynikające z przepisów prawa.

Czy wiesz że:

 • W przypadku powierzenia danych osobowych innym podmiotom konieczne jest zawarcie między nimi umowy w formie pisemnej.
 • Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane przetwarza i konieczność odebrania od niej oświadczeń i zgód.

Czy masz tego świadomość?

 • Przetwarzaniem danych osobowych są jakiekolwiek czynności wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, przechowywanie, czy udostępnianie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Zgodnie z ustawą, przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie.

Czy sporządzasz takie karty lub wprowadzasz dane do komputera?

 • W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych –jest obowiązany poinformować tę osobę o m.in.: adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku.

Czy wiesz jakie są konsekwencje niestosowania zapisów ustawy?

 • Wiemy, że znasz się dobrze na tym co robisz, dlatego przygotowanie polityki bezpieczeństwa wraz z instrukcją zarządzania systemami informatycznymi zawierającą opis zabezpieczeń urządzeń informatycznych, zgłoszenie baz danych do GIODO, zostaw specjaliście.